Astellas-jelölés 2015 – dr. Tunyogi-Csapó Miklós

A Vertebra Alapítvány 2015-ben az ASTELLAS- Az év orvosa szakmai díjra jelölte dr. Tunyogi-Csapó Miklós egyetemi adjunktus, ortopéd sebészt.

astellas

Méltatás

Rendkívüli szakmai eredményeihez, munkásságához mérten egy fiatal szakembert jelölünk, aki választott szakterületén már neves specialistának számít: a pécsi ortopédiai klinika kitűnő ortopéd sebésze, aki kiemelten foglalkozik a súlyos gerincdeformitások műtéti kezelésével. 2008-ban tett ortopédia-traumatológia szakvizsgája előtt három évig végzett kutatómunkát az Amerikai Egyesült Államokban, s azon ritka szakemberek egyike, aki ennek ellenére nem maradt külföldön, hanem hazatért, itthon folytatja a pályafutását és elkötelezett a magyar betegek gyógyítása felé. Kutatói, oktatói és gyógyító tevékenysége elismeréseként 2014. március 15-én állami kitüntetésben részesült, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét kapta. Szakmai munkájában nagy mérföldkőnek számít, hogy 2014. elején lehetősége nyílt hosszabb külföldi tanulmányútra: a zürichi Schultess Kliniken a terület világszinten számontartott neves szaktekintélyétől, dr. Jeszenszky Dezsőtől sajátította el a legkorszerűbb gerincsebészeti eljárásokat, s azokat azóta saját intézetében a magyar betegek gyógyítása érdekében használja. A legmagasabb színvonalú szakmai tevékenységhez nagyfokú szakmai alázat és a betegekhez való humánus viszonyulás párosul. 2014. évi betegtörténetekkel jellemezzük őt erről az oldalról. Az országban két kiemelkedő központja van a gerincdeformitások sebészi kezelésének. A budapesti Országos Gerincgyógyászati Központ (Dr. Fazekas Béla főorvos, tavalyi Astellas-döntős) mellett a pécsi klinika évtizedek óta a terület egyik centrumának számít. Utóbbi azonban dr. Tunyogi-Csapó Miklós rendkívül magas színvonalú szakmai tevékenységének és áldozatos emberi hozzáállásának köszönhetően vált méltán ismertté. Nagy lehetőségek és fejlődés, reméljük még nagyon hosszú idő és sok gyógyult gerincbeteg ember jelenti a jövőt. A súlyos gerincferdüléssel, gerincdeformitással élő páciensek kevés helyről, kevés szakembertől remélhetnek segítséget, gyógyulást. Hihetetlen nagy öröm látni azt, hogy a súlyos betegség, a nehéz kezelés, a döntés, kockázatos hosszú műtét ellenére Tunyogi-Csapó doktor úr betegei – a tőle kapott támogatásnak, személyiségéből fakadó megnyugtató kisugárzásnak, határozott fellépésnek és kedvességnek hála – mégsem életük nagy tehertételeként élik meg mindezt, hanem egy óriási lehetőségként. Számukra a műtét nem valami, amin csak átestek, hanem amin valaki átsegítette őket. Ez a tiszteletre méltó szakmai és emberi törekvés – úgy érezzük – mindenképp méltatásra érdemes, továbbá más fiatal orvosok számára is példaértékű lehet az egészségügy jelenlegi nehéz helyzetében. Mi, akik szintén kapcsolatban vagyunk jelöltünk pácienseivel, érezzük a mély szeretetet és hálát, amivel kezelő, operáló orvosukat, Dr. Tunyogi-Csapó Miklóst körülveszik. A súlyos betegségből való gyógyulás, a látványos eredmény (a testi deformitás, a bordapúp, a gerincferdülés korrekciója, a jelentős esztétikai és egészségügyi, életminőségbeli változás) eleve nagy hatással van a betegek életére. Ehhez alapvetően „csak” egy nagy tudással és tapasztalattal rendelkező szakember által végzett sikeres beavatkozás szükséges. Azonban az eredményes műtét feletti öröm nem jár szükségképpen együtt azzal, hogy a betegek emberileg is kötődjenek operáló orvosukhoz, szeretetükről is biztosítsák őt. Dr. Tunyogi esetében mégis így van ez, sokszorosan. Ez annak köszönhető, hogy ő nem csak orvosként, hanem emberként is jelen van a kórházban, a kórtermekben, a rendelésen. Derűs, nyugodt személyisége, biztató, támogató megközelítése, emberséges hozzáállása, és rendkívül jó kommunikációja segít eloszlatni a félelmeket, legyőzni a műtét előtti feszültséget, szorongást és ez rendkívüli mértékben megkönnyíti a nehéz élethelyzetben, súlyos döntés és kockázatos műtét előtt álló páciensek helyzetét.

Bemutatkozás

Szerencsés embernek vallom magam. Egyrészt, mert egy olyan ösztönző családi háttérrel rendelkezem, ami – 3. generációs orvosként – egyértelműen meghatározta pályaválasztásomat és minden feltételt biztosított ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozhassam ki magamból. Másrészt szerencsés vagyok, mert olyan tanítómesterekkel hozott össze a sors, akiktől a szakma elsajátítása mellett fontos értékrendet kaptam, ami manapság elengedhetetlen a hivatásunk gyakorlásához: szakmai alázat, betegközpontúság, kitartás, és hit. Kezdeti traumatológiai éveim alatt mesterem volt Nyárády József Professzor Úr, valamint Vámhidy László Tanár Úr, akit mai napig mentoromnak tekintek. Később amerikai kutatóéveim alatt Glant Tibor Professzor úr szigorú kezei közt formálódhattam, aki mellett a szisztematikus és kitartó kutatómunka örömeit ismerhettem meg, emellett elkezdtem érdeklődni a gerinc betegségei iránt is. Hazatérésem után 2007-től a Pécsi Ortopédiai Klinikán kezdtem dolgozni, ahol jelenleg is és főként gerincsebészettel foglalkozom. Illés Tamás Professzor mellett kezdtem a gerincdeformitás sebészetet elsajátítani, majd 2012-től a gerincsebészeti munkacsoportot irányítom a klinikán. 2013-ban elnyertem egy ösztöndíjat, melynek segítségével kiutazhattam San Diegoba, ott Peter Newtontól a világ egyik vezető gerincsebészétől volt szerencsém tanulni a korszerű deformitássebészetet. Ezt követően 2014 elején 6 hetet tölthettem dr. Jeszenszky Dezső mellett a svájci Schulthess Klinikán. Jeszenszky doktor szintén meghatározó alakja a világ gerincsebészetének, de rendkívül nagy tudása, tapasztalata mellett személyesen is óriási hatással volt rám. Mind orvosilag, mind emberileg a példaképemnek tekintem őt: tudása, szerénysége és alázata azt hiszem kötelezően követendő példa minden kollégám számára. Szakmai célom és hitvallásom többek közt az, hogy a magyar gerincbetegeknek ne kelljen minduntalan az “ezzel kell együtt élnie”, vagy az “ezzel nem lehet mit kezdeni”, esetleg a “fűző és a torna elég lesz” kifejezéseket hallgatniuk, hanem tudjunk betegeinknek egy ésszerű és minden szempontból, emberileg is vállalható alternatívát nyújtani, amivel valóban megváltoztathatjuk az életüket. Gerincsebészként elsősorban a deformitással élő, súlyos gerincbeteg gyerekek és felnőttek műtéti kezelésével foglalkozom. Munkám során mindennap szembesülök azzal, hogy ezeknek a betegeknek a helyzete sokszor reménytelen, máshonnan nem várhatnak segítséget, gyógyításuk rendkívül nagy kihívást támaszt velünk szemben. A páciensek óriási félelemmel néznek szembe a hosszú, kockázatos műtétekkel, a gyerekekre néha hónapokig tartó kórházi bennfekvés és bonyolult kezelés, műtétsorozatok várnak. De éppen ez adja munkánk, munkám szépségét is: visszaadni egy-egy páciensnek a teljes élet lehetőségét, megélni velük az örömöt, amit a megváltozott testük és ebből adódóan az új életminőség jelent, és ez több mint motiváció. Erőt ad a folytatáshoz és ösztönöz arra, hogy a lehető legmagasabb színvonalon lássam el őket, miközben emberileg is igyekszem mellettük állni és támogatni őket. Végül szerencsés vagyok, mert egy szerető család, szintén orvos feleségem és 2 pici lányom vár otthon végtelen türelemmel.

http://evorvosa.astellasdij.hu/professional/784

A díjat végül nem dr. Tunyogi-Csapó Miklós nyerte idén, de a döntőbe kerülése, a sok kedves biztatás, visszajelzés a páciensektől mindenképp nemessé tette a megmérettetést.

Szívből gratulálunk!