Páncélos kamaszok

Részlet Rigó Gáborné Tavaszi Piroska gyógytornász 2006. évben a SOTE Egészségügyi Főiskolai Karán írott szakdolgozatához készült kérdőívből. (A dolgozat címe: Páncélos kamaszok. A szakdolgozat az idiopathias (ismeretlen eredetű) scoliosis mentálhigiénés szemléletben történő kezelésének témáját járja körül illetve kitér a gyógytornász fizioterápiás és mentálhigiénés feladataira az idopathias scoliosis miatt Cheneau korzettet viselő serdülők kezelésében.)

A korzettviselés 90%-ban lelki, 10%-ban fizikai teher.
A megkérdezett ötven gyerek 64 százaléka egyetért az állítással, 34 százalék más arányt jelölt meg, de az állítással alapvetően egyetért és 2 százalék nem érzi egyáltalán tehernek a korzett viselését.
A diagnózis, a korzettkezelés krízishelyzetet idéz elő, vagy nagyon komoly megpróbáltatást jelent:

A – Ez eddigi életed legkeményebb próbatétele: igen 66%, nem 34%
B – Gondoltál-e arra, amikor megtudtad, hogy korzettet kell viselned, hogy nincs értelme így az életednek? igen 22%, nem 78%
C – Volt-e más elkeserítő gondolatod? igen 46%, nem 56%

diagram

A szociális háló hiányosságai csökkentik a kezelés elfogadását.

A kérdés elsősorban a korzett – iskolában való – viselésének jellegzetességeit célozza, közelebbről: mi az oka annak, hogy sok gyerek iskolában nem hordja a korzettjét. A családi és baráti kapcsolatrendszer nem mutatott jelentős különbséget a korzettjüket iskolában is viselők és azt mellőzők között, így élesen megmutatkozott az osztályfőnökök, pedagógusok szerepe a kérdésben. 12 gyerekből, aki az iskolába nem veszi fel a korzettet, 10 nem számíthat osztályfőnöke támogatására. Ennek egyik oka, hogy nem is tud róla, vagy ha igen, a gyerek nem érezte támogató hozzáállását. Ez a tény felveti a korzettkezelésről az iskolák, pedagógusok, a szélesebb társadalom hatékonyabb informálásának szükségességét.

A korzettviselés befolyásolja a kamaszkor feladatainak megoldását, pályaválasztásukra hatással van; de gondot okoz(hat) a nőiesség megélésében

A kamaszkor kérdéseit vizsgálva a nemi identitás megélését nehezítő körülményként jelent meg a korzettviselés a lányok többségénél.

– A kérdőív alábbi kérdésére: „Szeretnél-e nőiesebb ruhákban járni?” a megkérdezett lányok 88 %-a válaszolt igennel.

– A „Tudod-e mi szeretnél lenni?” kérdés kapcsán 68 % adott igen választ, ez – a kontrollcsoporttal összevetve – azt jelenti, hogy 9%-kal nagyobb az aránya azoknak a gyerekeknek, akiknek határozott elképzelésekkel rendelkeznek a pályaválasztást illetően (és többen jelöltek meg segítő foglalkozást, mint a kontrollcsoportban).