Semmelweis Garancia Védjegy Birtokosok lettünk!

Óriási elismerés! A Vertebra Alapítvány elnyerte a Semmelweis Garancia Védjegyet – ami röviden annyit tesz, hogy szervezetünk átláthatóan, tisztességesen működik és az egészségügy területén hiánypótló tevékenységet végez!

 semmelweis_gv

Részletesen: 
“A Védjegy tanúsítja, hogy a Védjegyet elnyerő civil szervezet:
-mind adminisztratív működésében, mind kommunikációjában világos, nem félrevezető elvet követ
– vállalja, hogy az adományok, támogatások gyűjtését, felhasználását tisztességesen, a meglévő és lehetséges adományozóit tiszteletben tartva végzi
-törekszik az átláthatóságra, mind szervezete operatív működésében, mind programjai, adománygyűjtése és adományozásai során
-vállalja, hogy kijelentései, reklámjai valós tartalommal bírnak, kommunikációjuk valós tényeken alapul
 
Minősítési követelmények
A „Semmelweis Garancia Védjegy” használatához szükséges feltételek az alábbiak:
 
– a civil szervezet létesítő okiratában definiált alapcél egészségügyi tárgyú célt tartalmaz és ehhez egészségügyi tárgyú közhasznú tevékenység kapcsolódik (egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-és egészségügyi rehabilitációs tevékenység)
– a civil szervezet elnevezésének fednie kell a tényleges tevékenységet, és valóban hiányt kell pótolnia az egészségügy területén
– a civil szervezet fenntartásával, működésével kapcsolatos költségek együttes összege a felhasználás évében nem haladja meg a személyi jövedelemadó 1%-ból felajánlott és felhasznált összegek huszonöt százalékát, de legfeljebb 25 millió forintot
– a civil szervezet reklám és marketing célú tevékenységére fordított költségek együttes összege a felhasználás évében nem haladja meg a felhasznált összeg tíz százalékát, de legfeljebb 10 millió forintot
– a civil szervezet önkéntes rendszert működtet, önkéntes hálózatához csatlakozni lehet, honlapján bemutatja az önkéntesek által korábban végzett tevékenységet
– a civil szervezet a Civiltörvényben a közhasznú szervezetek számára előírtakon felül vállalja, hogy a honlapján közzéteszi a hatályos létesítő okiratát, szervezeti és működési szabályzatát, az alapítói kör megjelenítését, a tisztségeket ellátó személyek nevét és tiszteletdíjának összegét, a legfőbb szerv nyilvános ülésein hozott döntéseket, határozatokat, a kapcsolatrendszerére vonatkozó információkat, az önkéntesekkel kapcsolatos információkat
– a civil szervezet kapcsolatot ápol valamely egészségügyi, szociális, vagy oktatásügyi intézménnyel, a munkája során törekszik arra, hogy minél szélesebb körű kapcsolatot ápoljon a szakpolitika, az ipar, a média képviselőivel, a szakmai szervezetekkel, a civil szervezetekkel és a nemzetközi szervezetekkel
– a civil szervezet kiegyensúlyozott bevételi portfólióval rendelkezzen, azaz minél többféle, de legalább két típusú bevételi forrással rendelkezzen az alábbiak közül:
állami pályázatok
nemzetközi pályázatok
magán támogatók
céges szponzorok
SZJA 1%
– A civil szervezet Szja 1%-ból származó bevételeinek aránya nem haladhatja meg a civil szervezetnek az ugyanazon évben adott adományokból származó összbevételeinek 80%-át.
– a civil szervezet vállalja, hogy a tárgyévben a cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg eléri a civil szervezet részére a rendelkező évben SZJA felajánlásokból juttatott összeg minimum 70%-át.
 – a civil szervezet biztosítja az SZJA felajánlásokból befolyt összeg, valamint az adományok nyomon követhetőségét” 
 
Köszönjük a méltatást, hogy a Semmelweis Garancia Védjegy birtokosa lehetünk és igyekezni fogunk a jövőben is méltó lenni hozzá!